Hakkımızda

HK YAPI İNŞAAT

Hakkımızda

2010 Yılında kurulmuş olan firmamız, İnşaat Sektöründeki firmaların geldiği noktanın aşılması gerektiği bilinciyle hareket ederek, işveren firmalara projelendirme ve uygulama aşamalarında mühendislik hizmetlerinin avantajlarını kullandırmaktır. İnanıyoruz ki Türk İnşaat Sektörünün dünya çapında geldiği yere, firmaların ayak uydurabilmesi için hızlı, kaliteli ve güvenilir sonuçlar veren sistematik çalışma koşullarını oluşturma zorunluluğu ile çağdaş projelendirme ve uygulama yöntemlerini kullanmak gerekmektedir. Firmamız, dünyada mü-hendislik hizmetlerinde kullanılan son teknolojik gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Zamanın süzgecinden geçerek damıtılan birikimler, nitelikli ve kaliteli bir uzmanlar gurubu, hedefini amaçlarını ve misyonunu özümlemiş bir yönetim kadrosuyla HK YAPI küresel ekono- minin vazgeçilmez bir parçasıdır artık.

Güçlü insan ilişkileri ve proje bitirme gücü ile almış olduğu işleri müşterinin istek ve beklentilerine paralel hale getirerek, tüm işlerde çabuk organize olmak ve sürekli gelişmek için öz eleştiri yaparak kurumsallaşmak vizyonumuzdur.

Vizyonumuzdan aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yol alırken,insan kaynağımızı yanımıza almak ve yaptığımız işleri sürekli geliştirerek inşaat sektörüne katkı sağlamak ve sağladığı- mız katkıyı diğer kuruluşlarla paylaşmak misyonumuzdur.

İş süreçlerimiz ve oluşturmuş olduğumuz tüm dökümanlarımızla düşüncede planladığımız her işi dökümante ederek sürekli gelişi- mi sağlamak ve bu çerçevede müşteri memnuniyetini arttırmak kalite politikamızdır.